Doorrolstelling met pickingstraat

Voor een optimaal rendement worden een aantal secties aan elkaar gebouwd waar de picker langsheen loopt en alle artikelen in één pickingfront kan terugvinden.

  • Integratie van conveyors mogelijk
  • Realiseren van een ergonomische grijpcurve
  • Gebruik van rechte of geknikte doorrolniveaus is in functie van de te picken artikelen of omdozen