Vatenstelling

Met het gebruik van een vatenstelling kunt u stoffen met risico voor het watermilieu schoon en molieuvriendelijk opslaan en afvullen. BITO heeft vatenstellingen voor liggende opslag van vaten van 60 liter of 200 liter. Niveau voor kleine recipiënten als optie leverbaar.