Doorrolstelling met palletbuffer

Om de hoogte van een magazijn beter te benutten kan er aan de bevoorradingszijde een palletbuffer voorzien worden. Daar kunnen bijvoorbeeld de restpallets van de herbevoorrading opgeslagen worden. Er kunnen 1 of meerdere niveaus voorzien worden.

Aan de achterzijde wordt een uitvalbeveiliging in de vorm van een netwand voorzien om de pickers te beschermen.