Inrijstelling

Met een inrijstelling of een drive-in kan een hogere opslagdensiteit bereikt worden dan met palletstellingen. Vooral dan wanneer per artikelreferentie meerdere pallets voorradig zijn. Inrijstellingen maken het mogelijk per opslagniveau meerdere pallets in diepterichting achter mekaar op te slaan.

Inrijstelling toegepast

Inrijstellingen worden vaak toegepast voor de opslag van drukgevoelige of instabiele lasten, grote opslaghoeveelheden en een klein tot middelgroot aantal verschillende artikelen met een beperkte omslag.

Inrijstelling: opbouw en gebruik

  • De structuur van een inrijstelling bestaat uit oplegprofielen die ingehaakt of geschroefd worden aan de stellingkaders met behulp van consoles. De stellingkaders worden bovenaan met elkaar verbonden en het geheel wordt uitgestijfd met langsprofilen en diagonaalverbanden.
  • De pallettruck rijdt in de stelling in een nauwe gang. Vandaar dat er aandacht moet zijn om aanrijschade te vermijden. Inherent is deze opslagmethode niet zo geschikt voor "high activity"-omgevingen.
  • Pallets worden dwars opgeslagen en dit moet overwogen worden of dit past in de handling. Ompakken is immers een extra handeling.

Drive-in ontwerp

Inrijstelling

De dimensionering van een inrijstelling hangt af van:

  • het aantal niveaus
  • de hoogte per niveau
  • aantal pallets in de diepte
  • pallets met of zonder overhang
  • inrij- of doorrijsysteem

Wanneer de pallets niet stapelbaar zijn en u weegt het systeem af tegen blokstapeling, dan zijn inrijstellingen een prima keuze. Veel van onze klanten gebruiken deze magazijnstellingen voor hun verpakkingsmaterialen.

Contacteer ons voor vrijblijvend advies ter plaatse. 

Gerelateerde projecten

Online shop
Adviserend bezoek?
Klantenservice
  03 870 99 00
Catalogus