Sneller orderverzamelen

Inefficiëntie veroorzaakt kosten en verlaagt de servicegraad naar de klant.
Hieraan sleutelen blijft een continue bekommernis.
U kan ook als manager de strategische beslissing nemen uw responstijd drastisch in te korten en zo een reëel concurrentieel voordeel te realiseren.

Het proces

We dienen een onderscheid te maken tussen orderverzamelen op palletniveau, omdoosniveau of itemniveau.

In een orderverzamelproces onderscheiden wij:

  • informatietijd
  • grijptijd
  • loop of rijtijd

Informatietijd kan zowel via een goede identificatie als een goede communicatie bereikt worden: barcodering, papierloos picken met pick to light of pick by voice, ... kunnen hierbij helpen.

De grijptijd kan zowel beinvloed worden door de ergonomische opstelling, maar ook door A-artikelen op de beste grijphoogte te plaatsen. Evenzeer is de voorbereiding (ontdoen van omverpakkingen) een factor. Met doorroltechniek kan men bereiken dat de goederen automatisch in het pickfront naar voor rollen.

De looptijd kan uiteraard beïnvloed worden de pickingstrategie en de ABC schikking, maar tevens de keuze van de stellingtechniek. Met doorrolstellingen wordt een enorm voordeel bereikt, doordat men niet meer tussen de lange gangen van het magazijn slingert, maar alle items netjes geordend in een vlak aangeboden krijgt.

 

Doelstelling

In een slim orderverzamelproces vermijdt men dat een picker geconfronteerd wordt met "geen toereikende voorraad". Dit kan via het WMS beheerd worden of simpelweg door een slim en tijdig beheren van de herbevoorrading: kanban, 2-bin systemen, doorrolkanaal met navulidentificatie, ...

Ten allen tijde is het te vermijden dat picken en bevoorraden gelijktijdig actief zijn. De grootste garantie heeft men met doorrolstellingen waar deze activiteiten inherent gescheiden zijn.

Gerelateerde producten

Online Shop
Adviserend bezoek?
Catalogus