Maximale benutting van de ruimte

Elke m² en m³ in een magazijn dient optimaal benut te worden. Zowel in nieuwbouwsituaties als in bestaande situaties is dit een uitdaging. Een vlotte operatie blijft de doelstelling.

Platformen, meerverdieps-stellingen, smalle gangen operaties ... de technieken zijn legio. Toch dienen meerverdiepsoperaties zorgvuldig gepland te worden.

Op grondniveau is het vlot verkeer van het intern transport een doestelling. Op de niveaus spelen de veiligheid en de werkomstandigheden een rol.

Situaties kunnen veranderen en daarom is het slim de mogelijke scenario's flexibel in te plannen.

In een meerverdiepssituatie dient men ook te hebben voor brandveiligheid (sprinkler) en afvalbeveiliging.

Spreek daarom uw plannen door met onze deskundige medewerkers

Online shop
Adviserend bezoek?
Catalogus