Oplossingen voor de voedingsmiddelen- en drankenbranche

Food & Beverage

Eisen gesteld aan de logistiek

Voedingsmiddelen en dranken stellen hoge eisen aan de transport- en opslaglogistiek, denk maar aan houdbaaheidsdata, verschillende bewaartemperaturen, steeds groter wordend assortiment, lengte van de koelketen, enz.

Hoge kosten voor de goederenbehandeling in een sterk concurrerende markt resulteren vaak in kleine marges. Er is dan ook een groot potentieel tot optimalisatie van de logistieke processen en opslagmethoden.
U wilt uiteraard uw voorraad- en opslagkosten zo laag en beheersbaar mogelijk houden. Welke opslagtechniek gebruikt wordt, heeft hier een grote invloed op.

Actuele thema's in de voeding

     

BITO brochure voor voedingsbranche

In deze informeren we u over trends in de voedingsbranche en de eisen die gesteld worden aan de logistiek, telkens aangevuld met een aantal interessante praktijkvoorbeelden. 


Meer weten over opslagoplossingen in de voedingsbrache? 

Neem vrijblijvend contact op en ga een gesprek met ons aan!