BITO Systems richt werkplaats Oesterbank in

16 March 2010 - 15.18 u.

Oesterbank, een beschutte werkplaats die zich toespitst op de toelevering van afgewerkte en halfafgewerkte producten voor verschillende bedrijfstakken, doet een beroep op BITO voor de inrichting van de werkplaats

Oesterbank, een beschutte werkplaats die zich toespitst op de toelevering van afgewerkte en halfafgewerkte producten voor verschillende bedrijfstakken, doet een beroep op BITO voor de inrichting van de werkplaats. Dankzij het flexibele doorrolsysteem van BITO kunnen materialen snel en continu aangeleverd worden. Daarnaast levert BITO een platform waarop bijkomende doorrolstellingen worden gebouwd. Dit zorgt voor een verdubbeling van de huidige capaciteit.

Bij Oesterbank werken vandaag ongeveer 400Doorrolstelling enthousiaste medewerkers die door een mentale of fysieke beperking minder kansen krijgen op de reguliere arbeidsmarkt. Als industrieel toeleveringsbedrijf kan Oesterbank de productieprocessen aanpassen aan de noden van zijn klanten. Continuïteit, snelheid en flexibiliteit komen voor Oesterbank op de eerste plaats, aangezien deze vereisten ook steeds belangrijker worden voor bedrijven. Het flexibele doorrolsysteem van BITO sluit volledig aan bij deze drie kernwoorden. De doorrolstellingen zorgen immers voor een snelle en continue aanlevering van materialen. Het is verstelbaar in hoogte waardoor het makkelijk kan worden aangepast voor de verschillende materialen die erdoor moeten rollen.

DoorrolstellingOok naar ergonomie toe scoort het doorrolsysteem uitstekend. Door bewuste plaatsing van de doorrolniveaus wordt een grijpcurve gevormd, die overeenkomt met de natuurlijke beweging van de orderverzamelaar. Luc Rosseel, directeur bij Oesterbank legt uit:“Oesterbank biedt aangepaste tewerkstelling. Door ergonomische aanpassingen aan de werkposten door te voeren, proberen we  zoveel mogelijk verschillende personeelsleden in te schakelen in de diverse productieprocessen.  Een eigen ergonomische dienst bepaalt, in samenwerking met diverse hogescholen, de noodzakelijke aanpassingen.  Het systeem van BITO kan deze aanpassingen zonder enige moeite toepassen.“

Luc Rosseel licht de keuze voor BITO verder toe: “Het systeem van BITO is heel makkelijk te integreren binnen bestaande automatisaties. De bedrijfszekerheid en het degelijk materiaal die BITO biedt, is noodzakelijk binnen complexe toepassingen, zoals bepaalde automatisaties. Vervangingen of herstellingen moeten zoveel mogelijk worden vermeden. Daarnaast denkt BITO steeds mee over mogelijke aanpassingen om het systeem verder te optimaliseren.”

Reeds in 2007 richtte BITO een werkplaats in bij Oesterbank voor het realiseren van een ‘verzamelautomaat’. Ook toen werd er ook gekozen voor de flexibele doorrolstellingen van BITO. Deze verzamellijn werd als één van twee Belgische projecten genomineerd voor de Europese campagne "Vertil je niet". Het project werd door voormalig Minister van Onderwijs Vandenbroucke gekozen als proefproject en kreeg daardoor ESF (Europees Sociaal Fonds)-subsidies voor innovatieve arbeidsorganisatie. Ook voormalig Minister van Sociale Economie Van Brempt prijst Oesterbank om haar initiatief en bracht een bezoek aan de ’verzamelautomaat‘. Bovendien nam Prins Filip in 2008 plaats aan een operator post bij Oesterbank, waar hij kon vaststellen dat een ingewikkelde verzamelopdracht rimpelloos kon worden uitgevoerd, zonder een specifieke opleiding te moeten volgen.